Inschrijven

Inschrijvingsformulier medisch-ethisch colloquium 'Morele stress' 21 mei 2019.

Inschrijven is mogelijk tot 15.05.2019 tenzij eerder volzet.

Er is de mogelijkheid om meerdere collega's in te schrijven, maar wel afzonderlijk op naam.

Indien de deelnemer geen persoonlijk mailadres heeft, noteer dan je eigen mailadres of dat van de dienstverantwoordelijke.

Sorry. Het opgevraagde formulier is vervallen. De uiterste datum om in te schrijven is verstreken.