Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) tekenden op 25 januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst en werden vervolgens erkend als associatie ‘Universitaire Opleidingsdienst Psychiatrie’ bij de overheid.

Via een koninklijk besluit van 20 september 2012 werd deze Universitaire Opleidingsdienst erkend als Universitaire Dienst.

 De universitaire dienst berust op drie pijlers:

  1. Wetenschappelijk onderzoek
  2. Opleiding en onderwijs
  3. Zorg en evidence based practice

Deze drie pijlers vormen samen de basis van een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde zorg, ingebed in een evoluerende maatschappij en dit willen we graag met u delen tijdens de academische zitting.