Programma

8u30 - 9u
Onthaal

9u - 9u15
Verwelkoming
Dhr. Dirk Armée, algemeen directeur UPC Duffel

9u15 - 9u30
Rol van de academische psychiatrie voor de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Prof. dr. Guy Hubens, decaan faculteit GGW, UAntwerpen

9u30 - 9u45
Academische psychiatrie en het UZA: het einde van de verwarde man
Dhr. Johnny Van der Straeten, CEO UZA

9u45 - 10u15
Wat betekent de 'U' voor PZ Duffel, op vlak van klinisch werk, onderzoek en opleiding?
Prof. dr. Manuel Morrens, psychiater UPC Duffel

10u15 - 11u45

Debat

Inleiding debat: Rol van de academische psychiatrie in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg
Prof. dr. Bernard Sabbe, gewoon hoogleraar UA, psychiater UPC Duffel

Moderator:
Dhr. Peter Aertsen
, klinisch psycholoog, drugpreventiewerker CGG De Pont

Ledendebat:
- Dhr. Pedro Facon, voorzitter en directeur FOD Volksgezondheid
- Prof. dr. Guy Hubens, decaan faculteit GGW, UAntwerpen
- Prof. dr. Manuel Morrens, psychiater UPC Duffel
- Prof. dr. Roy Remmen, hoogleraar huisartsgeneeskunde, huisarts
- Prof. dr. Bernard Sabbe, gewoon hoogleraar UA, psychiater UPC Duffel
- Prof. dr. Herman Van Goethem, rector UAntwerpen
- Prof. dr. Filip Van Den Eede, psychiater UZA
- Dhr. Johnny Van der Straeten, CEO UZA
- Mevr. Inge Vervotte, bestuurder Emmaüs
- Mevr. Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform

11u45 - 12u
Slotwoord: de rol van de academische psychiatrie voor de Universiteit Antwerpen
Prof. dr. Herman Van Goethem, rector UAntwerpen

12u - 13u
Lunch

13u - 14u
Rondleidingen:
- Academisch onderzoekscentrum Sinaps en hersencollectie Corsellis
- Psychiatrie en kunst

14u - 15u
Rondleidingen:
- Academisch onderzoekscentrum Sinaps en hersencollectie Corsellis
- Dienst elektroconvulsietherapie
- Psychiatrie en kunst

 

Accreditering is aangevraagd.